Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2015

sawiczow
Okrywała go szczelnie kołdrą, żeby nie było mu zimno. Czasami wyrywało go to ze snu, otwierał oczy, przytulał ją i całował. A potem brał w dłonie jej zawsze zimne stopy. I tak często zasypiali. Bo bardzo dbali, aby żadnemu z nich nie było zimno. Ani w łóżku, ani w sercu. 
— Janusz L. Wiśniewski "Zespoły Napięć"/moje małe marzenie
sawiczow
3699 f6ff 500
Reposted fromutoopia utoopia viarol rol
sawiczow
Nalej sobie drinka,nałóż trochę szminki i weź się w garść.
— Elizabeth Taylor
sawiczow

(...) 
Mała czarna - tęsknota, duża czarna - nadzieja. Czy to można tak kochać, kiedy nic się nie zmienia? Biedna ta miłość, cała się zmieści w filiżance kawy. Smutna ta miłość, niech się napije, kto ciekawy.

— A. Osiecka
sawiczow
sawiczow
0223 8383
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
sawiczow
2683 40d0 500
Reposted fromrol rol

March 07 2015

sawiczow
0092 75b6 500
Lviv, February 2015 
Smells like NY #sawiczow

March 02 2015

sawiczow
9667 9beb 500
Reposted fromohshit ohshit viafilmowy filmowy
sawiczow
sawiczow
2402 861d 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viafilmowy filmowy
sawiczow
6943 175a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
sawiczow

February 26 2015

sawiczow
sawiczow
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
sawiczow
Mount Rainier National Park
Reposted fromlifeless lifeless viaIriss Iriss
sawiczow
2913 7f0b 500
Liza Feurtado
Reposted fromrol rol
sawiczow
2933 0d93 500
Reposted fromrol rol
sawiczow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl